ajax alarmsysteem

Zekeringkast Bijgebouw

Published Jun 13, 22
3 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Houtskeletbouw Bijgebouw Prijs

a.w. op de risico’s waaraan mensen in de omgeving van Seveso-inrichtingen (kunnen) blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in die inrichtingen. goedkoop bijgebouw. De dienst VR stelt vast dat het aspect ‘externe veiligheid’ vernoemd werd in het voorontwerp van RUP (pagina 37) maar niet behandeld! Om een inschatting te maken van het aspect externe mensveiligheid, dient het voorliggende RUP afgetoetst te worden aan de hand van criteria die werden opgenomen onder de vorm van een beslissingsdiagram in bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage.

Stijn Vannoten, Kopie aan allen Betreft 2° Plenaire vergadering RUP zonevreemde woningen Ruiselede Inleiding In het kader van de plenaire vergadering werden, conform het besluit van de Vlaamse Regering van 11/05/01 en latere wijzigingen tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, volgende instanties om advies gevraagd:         Gecoro Agentschap RO-Vlaanderen, gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar Deputatie West-Vlaanderen, Ruimtelijke planning Agentschap RO-Vlaanderen, directie coördinatie werking Agentschap RO-Vlaanderen, Onroerend Erfgoed Agentschap Wonen Vlaanderen, afdeling Wonen West-Vlaanderen Agentschap Ondernemen, Ruimtelijke economie Agentschap voor Natuur en Bos Referentienummer Pagina 265493 2 van 6     Departement Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame landbouwontwikkeling Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dienst veiligheidsrapportage Afdeling Infrastructuur, Agentschap Wegen en Verkeer en Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid  VMM – dienst Integraal Waterbeleid  Provincie West-Vlaanderen, Dienst Waterlopen In het kader van de adviesvraag werd een coördinatievergadering georganiseerd - bijgebouw verzekeren.De adviezen van de instanties die niet aanwezig zijn op de vergadering worden overlopen: ANB vraagt om in het toelichtend gedeelte op te nemen dat:  in de tuinzones, gelegen in natuurgebied, het bosdecreet van toepassing is en dat het verkrijgen van een ontheffing voor het uitbreiden van de woning en het oprichten van een bijgebouw zeer gering tot onbestaande is. bijgebouw 40m2.

 Voor beide zaken geldt dat dit niet kan toegestaan worden binnen die delen van de percelen die bebost zijn. Een ontheffing op het verbod tot ontbossen kan hiervoor niet verkregen worden (bijgebouw container). Dit werd verduidelijkt in de toelichtingsnota op p 38. Dit zal ook nogmaals onder hoofdstuk 2: Vigerende wetgeving toegevoegd worden (bijgebouw plaatsen kosten). poolhouse.Deze maatregelen kunnen opgenomen worden in het RUP. AWV en BMV:  Gunstig Wonen Vlaanderen:  Gunstig. bijgebouw beton. Er werd tegemoet gekomen aan een meer gedifferentieerde aanpak/antwoord op de problematiek. De verdere opdeling en de aangepaste voorschriften zijn nu over het algemeen voldoende genuanceerd. Duurzame landbouwontwikkeling  Voorwaardelijk gunstig, mits motivatie voor de opname van de woningen W4 en W5 en mits aanpassen van de bepalingen rond de bijgebouwen met een maximaal volume van 700m³ (vrijstelling vergunning bijgebouw).

Landelijk Bijgebouw Plat DakZe werden gescreend op 3 criteria die in de toelichtingsnota verduidelijkt staat en die een verfijning vormen van de aanzet in het GRS - bijgebouw hout. Referentienummer Pagina 265493 3 van 6 In het advies worden de voorschriften voor bestaande bijgebouwen en de volumeregel voor nieuwe bijgebouwen door elkaar gehaald. bijgebouw voor ouders. Nieuwe bijgebouwen kunnen max.Bestaande bijgebouwen zijn vaak al groter dan 60m² - eiken poolhouse. Het is de bedoeling van de gemeente het bestaande patrimonium maximaal te kunnen benutten. Daarom kunnen twee bestaande, kleinere bijgebouwen samengevoegd worden, via herbouw, tot één groter bijgebouw. Daarbij wordt het maximaal volume beperkt to 700m³ (om inderdaad te vermijden dat het bijgebouw groter wordt dan het hoofdgebouw) en kan het bijgebouw enkel nog een functie als ‘woningbijgebouw’ krijgen.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Navigation

Home

Latest Posts

Gecontroleerde Afvoer Warmte

Published Aug 01, 23
10 min read

Honeywell Alarmsystemen

Published Jul 09, 23
10 min read

Alarmsysteem Voor Camper

Published Jun 06, 23
6 min read